Prorektor skal rydde i styrestrukturene

Publisert:9. oktober 2017Oppdatert:9. oktober 2017, 08:58
Prorektor Margareth Hagen understreker at de ulike fakultetene har ulike behov. Men i dag finnes det svært mange modeller og unntak. Nå vil hun rydde.

Prorektor Margareth Hagen har fått med seg tre dekaner for å rydde opp i styrer og utvalg.

Margareth Hagen var inntil i vår dekan ved Det humanistiske fakultetet. Fakultetet har valgkretser - ett av unntakene - og ekstern styremedlem. Her sammen med daværende fakultetsdirektør Trine Moe og daværende prodekan Einar Thomassen. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand

To fakultetsstyrer har eksterne medlemmer. De andre har det ikke. Noen fakultet har valgkretser, andre har det ikke. Og noen har ekstern styreleder. Forvirret?

Nå skal prorektor Margareth Hagen og dekanene Jan Erik Askildsen, Karl Harald Søvig og Per Bakke starte et arbeid for å rydde i styrestrukturene ved UiB.

–I dag har vi en stor variasjon av unntak fra hovedregelen. Vi vil ha en gjennomgang av styrestrukturene for å harmonisere, og for å få på plass et regelverk med en hovedregel. Men dette er på ingen måte en måte å få innført enten valgte eller ansatte ledere overalt på. Jeg går inn i dette med respekt for fakultetsvise behov, understreker Hagen.

Dekaner med ulike erfaringer
Fra universitetsstyremøtet i september fikk de med seg et mandat: Gruppen skal blant gå gjennom og foreslå revisjon av universitetets valgreglement og regler for styringsorganene, de skal legge særlig vekt på problemstillinger relatert til stemmerett, valgbarhet, valgkretser og valggjennomføring, og de skal vurdere om og på hvilken måte dispensasjonsvedtak skal innarbeides i reviderte regler.

Først og fremst er det ledelse på fakultetsnivå gruppen skal se nærmere på. De tre dekanene er ikke tilfeldig valgt. Det medisinske fakultet, som Per Bakke leder, har ansatt dekan. Derfor har de også nylig fått ekstern styreleder i fakultetsstyret. Jan Erik Askildsen er valgt dekan på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fakultetet har også valgte instituttledere. I fakultetsstyret er det nå også en ekstern representant.

Karl Harald Søvig er dekan på Det juridiske fakultet. Fakultet har ikke institutter – og heller ingen eksterne fakultetsstyremedlemmer.

I tillegg til at disse tre fakultetene har ulike styringsmodeller, finnes det også flere. Ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design er de ulike instituttene valgkretser. Det betyr at vitenskapelig ansatte fra alle institutter får plass i styret. Men samtidig fungerer det fordi tallet på institutter er forholdsvis lite; i valgreglementet heter det at fakultetsstyrene skal ha ni eller elleve medlemmer.

Vil rydde
–Vi går inn i dette arbeidet med et klart mål om å rydde. Vi er ikke tjent med å ha et regelverk med så mange unntak. Vi vet heller ikke hvor godt de ulike ordningene fungerer, det er noe vi kan finne ut av før sommeren, sier Hagen.

Ordningen med eksterne styreledere og eksterne styremedlemmer er ny. Prorektor vil ha med erfaringer fra denne ordningen inn i arbeidet.

Arbeidsgruppen skal levere et forslag i april, som etter planen skal behandles i universitetsstyret i juni.

–Noe av det vi også vil se nærmere på, er hvilke muligheter vi har til å involvere oss på ulike nivå i organisasjonen. Hvordan fungerer valgene? Hva skal til for å få noen til å stille til valg, og hva hindrer en? Det vil vi gjerne vite mer om, sier Hagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed