På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

For første gang i historien ligger det an til at Universitetet i Bergen går inn for å redusere antall vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet.

DEBATT: En del ansatte i Norce taper store pensjonsutbetalinger, men får bare femti prosent av tapet kompensert. Er det slik Norce vil lokke til seg de gode hodene?

Terje Tvedt er ikke beskyldt for verken forskningsjuks eller forskningstyveri, skriver Jostein Gripsrud.

DEBATT: Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

Gode undervisere vil være positivt for rekruttering av studenter, og få dem til å fullføre, skriver studentparlamentsleder Nikolai Klæboe.

De synes å være en utbredt oppfatning at et medfødt talent og et «stort hjerte for undervisning» er de viktigste faktorene.

Med den nye personopplysnignsloven er det en risikosport å ta videoopptak av forelesningene.

Gjennom de siste årene har vi i NOKUT erfart en klar vilje hos utdanningsinstitusjoner – og en sterk evne – til å arbeide mer målbevisst for å videreutvikle god undervisning og tilrettelegging for læring.

For NOKUTs del bygger ikke arbeidet med å bedre utdanningskvaliteten på en antakelse av akademia er full av «studenthatende forskningsdiggende fagnerder», skriver tilsynsdirektør Øystein Lund.

Det er bra at universitetsundervisning blir gjenstand for debatt, men det bør bygge på begrunnede påstander, skriver Torstein Nielsen Hole.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

DEBATT: Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
Lars Haltbrekken (SV) mener NTNUs faglige autonomi blir begrenset ved å flytte ansvaret for terapiopplæringen til St. Olavs hospital. Statsråd Nybø...
Universitetsavisa
Forskarane publiserer 90 prosent på engelsk - no droppar også humanistane norsk.
Universitetsavisa
Språkråd-direktør Åse Wetås mener bruken av engelsk i Challenge-kampanjen gir signaler om at engelsk er kulere enn norsk.
Universitetsavisa
«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.
Universitetsavisa
NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får...
Panorama
Kai A. Olsens lærebok «Praktisk programmering» kan absolutt brukes som et grunnlag om man har lyst til å begynne med programmering  Av JOHN ERIK...