På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Vi skal utdanne de studentene som skal utvikle løsninger for advokater, arkitekter og andre. I Bergen vil dette funger best om vi samler IT på ett sted, i en organisasjon – på et IT-universitetet.

Vi anbefaler ingen å løpe fra plass til plass for å løse oppgavene sine i løpet av en dag.

Ny forskning peker mot at aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser gir betydelig mindre effektivitet, og mindre tilfredse medarbeidere, skriver overlege Jan Vilhelm Bakke og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold.

Denne uken la EU frem forslag til sitt nye syvårige budsjett. En solid økning for forskning og høyere utdanning gir grunn til begeistring, selv om ikke alle forventninger er innfridd.

Akademisk frihet er grunnleggende for all aktivitet som er foreslått i handlingsplanen for samarbeid med Kina, skriver viserektor Annelin Eriksen i et svar til student David Marinius Frivold.

- Et leserinnlegg om UiBs (mangel på) verdistandpunkt ved det omfattende Kina-samarbeidet.

Debatten går høgt om arbeidsplassar for tilsette og med to klare ytterpunkt: Cellekontor eller variantar av kontorlandskap («aktivitetsbaserte arbeidsplassar»).

Er det bare de midlertidig ansatte som skal bære risikoen på grunn av varierende finansiering til forskning, spør universitetsstyrekandidat Erik Hanson.

Både styret i På Høyden og ledelsen ved UiB har hatt en ambisjon om å styrke den journalistiske dekningen av forsknings- og universitetspolitikken. Felles er også ønsket om en bredere nasjonal plattform for debatt.

Et samlet nettverk av hovedverneombudene ved UiB er bekymret for planene som betyr nedlegging av På Høyden som UiBs egen selvstendige, uavhengige avis.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Dette er dei to tinga UiB-rektor Dag Rune Olsen vil oppnå ved å leggje ned På Høyden: Få meir journalisitikk om landets høgskular - og fjerne ein lokal debatt og ei kritisk, lokal røyst.

Annet universitetsnytt

Panorama
Vårens vakreste eventyr? For mange HiMolde-ansatte er det nok det: Bacheloravslutningen for studentene på avdelingene LOG og ØS. I dag ble...
Universitetsavisa
Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå...
Universitetsavisa
- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt...
Universitetsavisa
En rekke NTNU-ansatte melder om problemer med å få gjort jobben sin etter nesten to uker med massive epostproblemer.
Panorama
Nylig kom årets tilstandsrapport for høyere utdanning. Den inneholder enorme mengder tall, og mye interessant informasjon. Arve Hjelseth er...
Universitetsavisa
«Det er all grunn til en kritisk holdning til offentlige anbud,» skriver denne ukas gjesteskribent, og forteller om de fatale følgene den manglende...