På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Det finnes et svar mellom status quo og total boikott når vi diskuterer hvordan vi skal samarbeide med Kina.

For å kunne forske på forhold i Kina er vi avhengig av samarbeid med kinesiske partnere.

Flere menn må søke på psykologistudiet skriver statsråd Nybø. Vi har 87 studieplasser ved UiB, og mer enn 800 mannlige søkere.

Utviklingen i Kina de siste årene viser at omverden har lite å hente på å gi etter for egne prinsipper på kort sikt for å påvirke Kina på lang sikt. Tre innspill til videre samarbeid med Kina.

I årets tilstandsrapport fra Kunnskapsdepartementet stiller Regjeringen spørsmål ved om vi satser nok på grunnleggende ikt-forskning.

Forskarforbundet må forklara kvifor foreininga ikkje vil betala advokatutgiftene til Nils Rune Langeland når han går til sak mot arbeidsgjevaren sin Universitetet i Stavanger for å ha sagt han opp.

Kjønnsbalanse taes ikke på alvor av Iselin Nybø.

Ved UiB ønsker vi å samarbeide med Kinas solide forskningsmiljøer. Vi firer imidlertid aldri på kravene om akademisk frihet.

Raftostiftelsen er ikke tilhenger av akademisk boikott, heller ikke i Kinas tilfelle, men det er på sin plass å mane til aktsomhet og kritisk debatt.

UiBs samarbeid med Kina er ikke en faneflukt fra idealene om kritisk tenkning og akademisk frihet. Tvert imot.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Dette er dei to tinga UiB-rektor Dag Rune Olsen vil oppnå ved å leggje ned På Høyden: Få meir journalisitikk om landets høgskular - og fjerne ein lokal debatt og ei kritisk, lokal røyst.

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en...
Panorama
HiMolde har fra første studiedag tatt grep på sykepleiekurset i anatomi, fysiologi og biokjemi for å få strykprosenten ned fra 40-tallet til rundt...
Universitetsavisa
I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å...
Universitetsavisa
Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere...
Universitetsavisa
Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere...
Panorama
During the past two weeks, HiMolde students Jasetha Pushparajah, Jan Sindre Heltne and Brit Flemmen Berg have been welcome hosts. They have picked...