IT-universitet i Bergen

Publisert:23. mai 2018Oppdatert:23. mai 2018, 15:41
Kai A. Olsen, professor ved Høgskolen i Molde og professor II ved UiB, mener fremdeles at et samlet IT-miljø vil være best for Bergen. Foto: Magnus Vabø

Vi skal utdanne de studentene som skal utvikle løsninger for advokater, arkitekter og andre. I Bergen vil dette funger best om vi samler IT på ett sted, i en organisasjon – på et IT-universitetet.

Historisk sett har universiteter, som navnet tilsier, samlet mange fagområder. Det var gode grunner til dette, også rent praktiske. Ofte var universitetet bygget opp omkring et bibliotek. Da var det greit å ha alt på ett sted. Mye av kommunikasjonen var også begrenset til samtaler. Igjen en grunn til å være samlet. Det er dette rektor Dag Rune Olsen framhever i På Høyden og BT. Men etter hvert som universitetene vokste i størrelse måtte organisasjonene inndeles i fakulteter og institutter. Det ser vi ved UiB der faget informatikk er delt på tre institutter og tre fakulteter. Ikke så veldig samlet. Ser vi på hele Bergen finner vi sterke IT-miljøer ved Handelshøyskolen (NHH) og ved Høgskolen på Vestlandet (HVL).  Om ideen er å samle har en åpenbart ikke oppnådd det.

Vi kan sammenligne med utviklingen av de store bedriftene, de internasjonale som Ford og General Motors, og her hjemme, Norsk Hydro og Kværner.  Opprinnelig dekket hvert selskap mange forretningsområder, i dag forsøker en å spesialisere ved å kvitte seg med alt som ikke er kjernevirksomhet. Grunnen er åpenbar, som ”allrounder” har en ingen mulighet til å konkurrere med spesialistene. Det gjelder i næringslivet, i idrett og i akademia.

IT er spesielt krevende for et universitet. Her skal en konkurrere med kjente internasjonale universiteter, men også med Google, Facebook, Alibaba, Apple og Microsoft. Skal universitetet knytte til seg de beste fagfolkene må de kunne tilby noe av det samme som disse organisasjonene, først og fremst muligheter til å jobbe i store og gode fagmiljøer. Det kan vi få til med et IT-universitet. Selv om Bergen er en liten by i internasjonal målestokk vil vi kunne lage et slagkraftig miljø om vi slår sammen ressursene.

Det er en utbredt misforståelse at siden IT virker inn på de fleste områder, som i juss, medisin, samfunnsfag så må en også ha IT kompetanse overalt. Nå har jeg gjennom mitt arbeidsliv utviklet IT-systemer for et støperi, en møbelfabrikk, primærhelsetjenesten, en rørleggerkjede, et forlag, osv. Mitt bidrag er å være oppdatert innen informatikk, på metoder og verktøy, men det er kunden som har kompetanse på anvendelsesområdet. Sammen finner vi gode og kreative løsninger.

Uansett yrkesgruppe, Dag Rune Olsen bruker advokater som eksempel, men vi kunne gjerne nevnt leger, bibliotekarer, revisorer, arkitekter, osv., vil kunnskap om digitalisering være viktig. Tidligere kunne vi tilby innføringskurs i informatikk for disse gruppene, men i dag vil det være langt viktige at studentene får lære om digitaliseringsmetoder av yrkesutøverne. En arkitekt med lang erfaring fra å bruke IT-verktøy vil kunne tilby langt bedre undervisning til sine studenter enn en professor i IT.

Vår jobb som informatikere er å følge med i faget. Vi skal utdanne de studentene som skal utvikle løsninger for advokater, arkitekter og andre. I Bergen vil dette funger best om vi samler IT på ett sted, i en organisasjon – på et IT-universitetet.  Vinnerne vil bli studentene, næringslivet og Bergen by.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed