På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Historieprofessor Kristian Steinnes, tidligere lokallagsleder for Forskerforbundet ved NTNU, er blitt tvangsflyttet til et annet institutt mot sin vilje, etter å ha gjort noe som arbeidsgiver ikke vil fortelle hva er fordi de har definert det som en personalsak og dermed unndratt det offentlighet.

Datateknologi er mottakelig for “hype”, til spådommer at vi “om få år” vil vi ha helt nye og fantastiske tjenester.

Det vil være svært uheldig hvis instituttet i Athen skulle bli nedlagt. Instituttet må sikres videre drift, oppfordrer initiativtakerne bak dette oppropet.

Du møter ikke fremtiden med å gjøre det samme du alltid har gjort, skriver Yngve Kristoffersen i svar til Tore Furevik.

Fadderordninger er ikke nok. Skal vi få flere studenter til å trives og fullføre studiene, må lærestedene i større grad ta ansvar for å skape trygge studenter i undervisningen.

Det gror godt i polarforskinga i Bergen, skriv Tore Furevik i Bjerknessenteret, sjølv om ingen enno har lagt ut i dei ærefulle luftputebåt-spora til Yngve Kristoffersen.

Mens man utreder interessante elementer hos Underdalsutvalget, er det lurt å ha i mente at norsk akademia har noe å tape – og at det til stor del er den forskningsbaserte undervisningen og de kombinerte stillingene som gjør oss til det vi er, skriver professor Kjell Erik Lommerud.

Polhavet vil ikke bli mindre interessant i fremtiden, men hvor er pionérånden hos forskerne og hvor er visjonen hos ledelsen ved UiB. Dere må ville noe!

Kvalitet, søken etter kunnskap og utvikling av vitenskap skal være driverne - ikke pynting på statistikker, taktiske siteringer og publiseringslister.

KOMMENTAR: Samarbeid om kunnskap kjem det mykje godt ut av. Særleg når vekta er godt fordelt.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Dette er dei to tinga UiB-rektor Dag Rune Olsen vil oppnå ved å leggje ned På Høyden: Få meir journalisitikk om landets høgskular - og fjerne ein lokal debatt og ei kritisk, lokal røyst.

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld...
Universitetsavisa
«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i...
Universitetsavisa
NTNU har bevilget 7,5 millioner kroner til å rassikre elva ved Studentersamfundet. Det utløser like mye penger fra kommunen.
Universitetsavisa
Kristin Dæhli er gjerne bremsekloss når det er nødvendig for å passe på medlemmenes arbeidsvelferd og helse. Nå stiller hun til valg som nestleder i...
Universitetsavisa
Ingen av de de øvrige lokallagene til Forskerforbundet har foreløpig landet på å skulle gi økonomisk støtte i Steinnes-saken. - Vi har tillit til...
Universitetsavisa
Skaff deg en jobb på si, enten noen kvelder i uken eller i helger.