Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Jon Lekven

Vi har mottatt det triste budskap at professor Jon Lekven gikk bort 16. juni etter lengre tids sykdom. Lekven ble 77 år gammel. Lekven var dosent i eksperimentell kirurgi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen fra 1978 og professor fra 1984 til han gikk av for aldersgrensen i 2011. Han hadde sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 1975 og et forskningsopphold i USA. Lekven hadde viktige og byggende oppgaver for Universitetet i Bergen både innen eksperimentell kirurgi og med oppgaver som omfattet etablering av Vivarium og Felles forskningssenter ved Det medisinske fakultet. Lekven påtok seg mange verv og oppgaver ut over dette, også nasjonalt. Han var dekan i perioden 1993-9 og prodekan før dette. En sentral oppgave i denne tiden var utbygging av den kliniske legeutdanningen ved sykehus på hele Vestlandet. Han ledet Regional etisk komite gjennom flere år, og var styremedlem i det første styret i Helse Vest etter helseforetaksreformen. Han deltok i mange nasjonale utvalg, og blant disse var komiteer og programstyrer i Nasjonalforeningen, Norges forskningsråd og Helsetilsynets fagråd for høyspesialisert medisin. Visjonær institusjonsbygging og samarbeid mellom institusjoner har vært sentrale tema og det som først og fremst står igjen etter hans lange arbeidsdag ved Universitetet i Bergen. Han mottok Ole Storsteins Pris for Kardiologisk Forskning fra Universitetet i Oslo, Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for fremragende lederskap i medisinsk forskning fra Universitetet i Bergen, og Orkidèprisen fra Den norske legeforening. Lekven ble i 2011 Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. Lekven var en dyktig og inspirerende mentor. Vi er mange som har gode minner fra samarbeidet med ham. Vi lyser fred over hans minne.

Ketil Grong, Rolf Reed, Per Omvik, Per Bakke

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed