Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Pensjonist

Wenche Vårdal

Wenche Vårdal

Wenche Vårdal hadde sin siste arbeidsdag på IT-avdelingen 22.6.2018. Det var sluttstrek for en lang karriere ved UiB.

Wenche begynte som laborant på Geofysisk institutt allerede i 1970. Midt på 80-tallet sluttet hun og tok ingeniørutdanning, men i 1988 var hun tilbake på UiB, på det daværende EDB-senteret (seinere IT-avdelingen).

Gjennom de 30 årene side det har Wenche hatt ulike roller og arbeidsoppgaver. På 1990-tallet ledet hun gruppen for "Klientstøtte". Dette ble en viktig periode der man bl.a. la grunnlaget for standardisert klientdrift av PC-er, "pakking" av programvare for automatisk installasjon og bedre rutiner for brukerstøtte og saksbehandling.

Fra 2005 har hun hatt ansvar for utbygging og drift av teknisk utstyr i undervisningsrom samt brukerstøtte til studenter. Det har vært en periode med store endringer i både tekniske løsninger og forvaltningsopplegg. Wenche har hele tiden hatt et klart mål om standardiserte tjenester av høy kvalitet. Dette har bl.a. vist seg i hennes ledelse av IT-assistentene på UiB, der hun har lagt ned et omfattende og samvittighetsfullt arbeid i rekruttering, opplæring og oppfølging. Dette har bidratt sterkt til at IT-assistentordningen har vært så vellykket, og også vært en god rekrutteringskilde for faste medarbeidere til IT-avdelingen.

På en markering av Wenches siste arbeidsdag, var det flere kolleger som trakk fram hennes sterke engasjement, omsorg for medarbeidere og hennes ansvarsfølelse for de oppgavene og tjenestene hun har hatt ansvar for.

Vi ønsker Wenche en god og aktiv pensjonisttilværelse, samtidig som vi er litt usikre på hvordan vi skal klare oss uten henne!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed