Nytt om folk

Minneord

Lars Skjold Wilhelmsen har gått bort 80 år gammel etter kort tids sykdom.

Debatt

Kva skjer

23. jan, 19:30 til 21:00

Menneskerettighetene under press

Er menneskerettighetene i ferd med å gå av med pensjon? Foredrag med Jostein Hole Kobbeltvedt, Raftostiftelsen, ...
25. jan, 13:15 til 15:00

The Lost War on Heart Disease? Historical Lessons from a Resurgent Epidemic

"The Lost War on Heart Disease? Historical Lessons from a Resurgent Epidemic". Guest ...

Siste leserkommentarer

De feiret med fotball, orientering, sykkel og skyting. Men etter 50 år sliter Universitets bedriftsidrettslaget med rekrutteringen.

Bibelen har gjennom generasjoner hatt en viktig status i hjemmet. Den ble gjerne bare omtalt i bestemt entall; familiebibelen. For det var ofte i denne sentrale boken slekters gang sirlig ble skrevet ned med navn og årstall. Boken ble i tillegg til å være den moralske rettesnoren også familiens felles hukommelse. Spesialsamlingens eksemplar av Frederik 2.s bibel fra 1589 er et eksempel på dette.

Universitetet i Oslo får nytt Vikingtidsmuseum. Ellers lover den nye flertallsregjeringen å satse på høyere utdanning og forskning, bedre støtte til studenter som får barn, mer enn én prosent av BNP til forskning og mer praksis i utdanningene.

Mange av sakene der man lurer på om studentene er skikket for læreryrket, blir løst på lavt nivå.

Debatt

Det var først då Langeland blei ein omdømerisiko for Universitetet i Stavanger at begeret rann over. Akademia sviktar når det gjeld å ta tak i arbeidsmiljøproblema sine.

Per-Einar Binder venter på å skulle behandle den første skikkethetssaken ved UiB.

Nils Rune Langeland er skuffa over å ha tapt mot staten i Oslo tingrett. Han slepp å betale for rettssaka.

I to av sakene der studenter ble kjent uskikket i 2018, spilte sosiale medier en viktig rolle.

Det var riktig av Universitetet i Stavanger å avskjedige professor Nils Rune Langeland, mener Oslo tingrett.

Debatt

For å vere tydeleg: Det er eit mål i seg sjølv å ha lågt klimaavtrykk.

Nå skal klimaavtrykket avgjøre om bygging av studentboliger skal få støtte eller ikke.

Forskingsisbrytaren Kronprins Haakon har tidvis måtta liggje i ro i verdas truleg aller mest verharde havområde.

Politiet blei først varsla etter ein månad då det blei oppdaga at sju Slettemark-akvarellar var fjerna frå Christies gate 12.

Statsråd Iselin Nybø konkluderer med at det er uaktuelt å bruke foretak som organisasjonsmodell for universiteter og høgskoler.

Toppleiarane på Juridisk fakultet ved UiB hadde nær fem gonger større klimaavtrykk enn dekan og direktør på Matematisk-naturvitskapeleg fakultet.

9 månadar etter at spørsmålet vart reist, nærmar det seg eigne ammerom på UiB.

Helt uten blygsel starter Spesialsamlingene 2019 med å feire og presentere seg selv, gjennom utstillinger i alle de fire utstillingsvinduene i Stein Rokkans Hus i Nygårdsgaten 5. Fra mandag 14. januar ønskes alle interesserte velkommen til et gløtt inn i Spesialsamlingenes vidunderlige og mangfoldige verden.

Å ha mastergrad er definitivt ein fordel når ein som nyutdanna skal ut i arbeidslivet.

Universitet og høgskular lovar å bli klimanøytrale og ber deg reise miljøvennleg. Men tog kan ikkje bestillast i reiseportalane til 166 000 statstilsette.

Universiteta er kritiske til at klageinstansen Felles klagenemnd gir for mykje innsyn i sakene deira. Før jul inviterte nemnda til oppvaskmøte, og universiteta har no fått lovnad om ein ekstra, oppklarande runde i nokre saker

Arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid og Felles klagenemnd er uenige om lengden på utestengelse i skikkethetssaker.

Så langt har 20 høyere utdanningsinstitusjoner sagt ja til å være med på felles kartlegging av seksuell trakassering. Flere er i tenkeboksen. Svarfrist er førstkommende fredag.

BOTT-universitetene er ett skritt nærmere anskaffelsen av nytt HR-system. Fagforening frykter mer kontroll og styring og mer rapportering på individnivå.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
Namdal regionråd argumenterer for å beholde Namsos som studiested i Nord universitet. Konstituert rektor i Nord universitet bekrefter at...
Panorama
Uka før påske skal det velges rektor, prorektor og nye medlemmer til styret ved høgskolen. Prorektor Heidi Hogset stiller ikke til valg, mens rektor...
Universitetsavisa
Selv om instruksen for hjemmeeksamen klart sier at oppgaver skal leveres i PDF var det flere lærerstudenter som i høst valgte et annet format da de...
Universitetsavisa
Milena Penkowa saksøkte Københavns universitet etter at de i 2017 trakk tilbake doktorgraden hennes på grunn av forskningsjuks og dokumentfalsk.
Universitetsavisa
«Kontorbygg med glassvegger gir dagslys i store bygg, men også innsyn i alle rom. Dette gir noen utfordringer for personvernet,» skriver Marit Olave...
Universitetsavisa
Over 5000 studenter har benyttet seg av det nye topplånet. Dette tilleggslånet ble opprettet i 2017 for at studenter skal ha råd til å studere på...
Abonner på Forsidestrøm